Rapporten

Het CLM Culemborg (Centrum voor Landbouw en Milieu) heeft in 2009 opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar wat definitie van kringlooplandbouw is. Dit is het rapport "Van top – down naar bodem – up CLM 703 – 2009". Klik hier  om het rapport te lezen.

Het tweede CLM rapport geeft aan hoe “kringlooplandbouw melkveehouderij” geborgd kan worden. CLM rapport CLM 741 – 2010 september “van top – down naar bodem – up 2 ” Klik hier  om het te lezen

Rauwe melk heeft een bepaald microleven wat een weerspiegeling is van het microleven op het bedrijf. In de praktijk hebben wij via rauwe melk een eenvoudige proef ontwikkeld, om een indicatie te krijgen hoe het is gesteld met de gezondheid van het microleven op uw bedrijf. We laten deze melk zonder toevoeging aanzuren. Wanneer kalveren de rauwe melk niet kunnen verdragen (kalverdiarree), wil deze melk over het algemeen ook niet aanzuren.

Klik hier om te lezen hoe u de proef op uw bedrijf kunt uitvoeren

 

Emissie en N-efficiëntie van drijfmest, het rapport dat elke melkveehouder moet lezen …. en eigenlijk elke akkerbouwer ook Niet zonder trots presenter... Lees het rapport.