Praktijkverhalen

Rapport van Dierenart Aart Oudendorp uit Leersum, de werking van ImPactPoeder in het dier mycotoxine binder/ drijfmest blokkeren van ammoniak vorming / bodemvruchtbaarheid verbetering Lees meer


ImpactPoeder is een investering dat heeft de praktijk bewezen. Lees meer


Praktijkverhaal van Cor Hogeveen uit het blad "Boederij" Lees meer


Op het melkveehouderijbedrijf van Gerben Hulsman te Holthone bij Coevorden.

Meer rendement uit weide gras, met energie en ImPactPoeder.

Dit is het verhaal van Gerben Hulsman uit Holthone

Adres gegevens:
Gerben Hulsman
Holthonerweg 8
7779 DE Holthone
tel. 0524 – 560139
mobiel 06 – 30806264


Periferiestage Stijn van der Goor (student Dier & Veehouderij aan de HAS te Den Bosch) winter van 2011 / 2012.

Een artikel in “de Boerderij” door Cor Hoogeveen over koolstof en het gebruik door een bevriende veehouder, wekten de belangstelling van student en boerenzoon Stijn van der Goor voor het voedingssupplement “ImPactPoeder”. Hij nam contact op met “de Koolstofkring “ in Drachten en kreeg daar de kans om zijn stage te doen. Insteek hierbij was het inventariseren van ervaringen van veehouders met Impactpoeder en hieruit zo mogelijk conclusies trekken.

Stijn verdiepte zich bovendien in de literatuur over de werking van dit koolstof kleimineraal en vergeleek het beschrevene met de ervaringen van gebruikers.

Het stageverslag is erop gericht veehouders te informeren over de praktijkervaringen met het gebruik van ImPactPoeder. Stijn deed onderzoek onder 20 gebruikers door middel van een interview in de vorm van een persoonlijk gesprek. In dit oriënterend onderzoek is gekeken naar het effect van ImPactPoeder op de diergezondheid, mestkwaliteit en de bodem. Daarbij zijn de meningen van de veehouders vergeleken met de literatuur. Met name de verbetering op diergezondheid en mestkwaliteit werden vaak door gebruikers waargenomen. Verder wordt, door veehouders die het product al meerdere jaren gebruiken (langgebruikers), een beter bodemleven genoemd. Daarnaast halen langgebruikers meer gras van het land, terwijl er in enkele gevallen zelfs minder kunstmest wordt gestrooid. Bijna alle veehouders waren positief over ImPactPoeder.

Om het gehele verslag van Stijn te lezen, klik hier.