Kalveren

Klei wordt al eeuwenlang gebruikt voor medische doeleinden. Het gebruik van klei varieert van bescherming van het maagdarmkanaal, als laxatiemiddel, als middel tegen diarree tot aan de verzorging van huidwonden. (Carretero, 2002) Verschillende onderzoeken laten zien dat kleimineralen daarom een goede uitwerking op de diergezondheid hebben. Deze onderzoeken zijn onder andere uitgevoerd op geiten, melkkoeien, kalveren en varkens. (Carretero, 2002; Trckova, 2004; Thacker, 2013) Juist nu in de diergeneeskunde het belang van preventie wordt benadrukt, is het gebruik van kleimineralen een zeer geschikt middel om in te zetten op koppelniveau. Dit zowel op het vlak van dierwelzijn als in economisch opzicht. Met een kleine investering in tijd en geld, kan veel tijd, moeite, antibiotica en geld bespaard worden.
ImPactPoeder is een voederadditief dat een combinatie van kleimineralen bevat en verstrekt kan worden aan runderen. ImPactPoeder is GMP-waardig en heeft E-nummer 559 op de lijst van goedgekeurde E-nummers door de Europese Unie.

Klik hier om verder te lezen