ImpactPoeder technisch

Het FIR (oude handelsnaam) nu ImpactPoeder deeltje is een koolstofskelet dat door praktijk ervaring drie keer werkt, eerst in de vertering systeem van het dier, daarna in de mestopslag, daarna blijft het werken in de bodem.

De praktijk ervaring is, dat het koolstofskelet een magneet is, wat gifstoffen bind, zodat het positieve microleven in de kringloop zich kan optimaliseren. (opbouw ecologisch kapitaal)

  

ImpactPoeder plus een omschrijving van het deeltje

ImPactPoeder heeft als basis:

Koolstof      25 a 35 %

Silicium      32 a 38 %     

Aluminium 16 a 21 %

 

Granulaire samenstelling van ImpactPoeder;

98 % deeltjes kleiner dan 500 micron

Min. 25 % kleiner dan 16 micron

Minimaal 15 % kleiner dan 2 micron

(bron uit; FIR – MMC in rantsoen roze – kalveren, PR Pulbicatie 124, juni 1997)

Vrijgekomen mineralen uit ImpactPeder lees meer