Het effect van impactpoeder en seacrop op de kwaliteit van rectale mest en melk

Zowel impactpoeder als seacrop hebben een gunstig effect op de vertering en gezondheid van de koeien. Dat bevestigen observaties in de praktijk. Tussen het voorjaar 2014 en april 2015 werd een redelijk aantal metingen gedaan op bedrijven die al dan niet impactpoeder en/of seacrop gebruiken.
In een eerste serie metingen werd de pH, EC en redoxpotentiaal van de rectale mest en melk gemeten. Een eenmalige meting geeft daarbij maar een beperkt beeld van de echte kwaliteit. De belangrijkste vraag was of het bodemleven de mest kan verteren. We zagen bij veel bedrijven dat de mestplakken op het grasland pas na vele weken verteerden en dat er bijna geen vliegen, kevers, andere insecten en vogels op af komen. Vandaar de conclusie dat er iets giftig in die mest moet zitten, waardoor het leven er geen trek meer in heeft.
We deden metingen op 9 bedrijven:2 waar geen impact en geen seacrop gebruikt worden, 3 waar alleen impactpoeder gebruikt wordt en 4 waar beide samen gebruikt worden. We namen telkens een mengmonster verse rectale mest van minstens 20 koeien en melk uit de koeltank. Lees meer